Wie ons is

Pêrels vir Sy kroon is 'n ekslusiewe speelskool gebasseer teen die voet van Paarlberg. Onder leiding van Elle Pretorius, 'n nie-praktiserende Arbeidsterapeut, sal jou kind in kundige, oplettende en liefdevolle hande die begeleiding kry wat elke ontwikkelende kleuter benodig. Die speelskool se grootte word met oorleg streng beperk tot 6 kleuters, wat verserker dat jou kind die hooffokus is. Die speel-leer-ontwikkel omgewing word verder geskep met Afrikaans as medium en Jesus Christus as ons middelpunt.

  • Ekslusiwiteit
  • Groep Grootte Maks. 6 Kleuters
  • Onder leiding van Arbeidsterapeut
  • Vrolike 4 en 5 jariges
  • Christelik en Afrikaans

Hier bied ons jou kind die voordeel van kundige, liefdevolle, en intesiewe aandag tydens die kardinale kleuter ontwikkelings jare.

IMG_8100


Kundige Liefdevolle Hande


Pêrels vir Sy kroon staan onder leiding van Elle Pretorius, 'n nie-praktiserende Arbeidsterapeut. 

Sy geniet jare se ondervinding in die praktyd, opvoedkunde en besigheidswêreld. 

Deur self ook 'n mamma te wees, geroepe tot liefdevolle aandag en koestering, 

sal jou kleuter die ruimte en teelaarde gebied word 

vir die bereiking van die belangrike ontwikkelings mylpale, 

maar ook om in 'n uniek geskape mensie te ontwikkel. 

Kinders - 'n Roeping


Pêrels vir Sy kroon is gefundeer in die liefde vir kinders - kinders uniek geskape deur God - en vir ons gegee as geskenke. 

Elkeen so kosbaar, waardevol en eie-in-sy-soort soos 'n pêrel.

Hier sal jou kind raakgesien en gehanteer word as 'n individu, en nie 'wegraak' in die druk en pas van hoofstroom groter groepe nie. 


Daarom, ons leuse en die lied in ons harte....


As Hy weer kom, As Hy weer kom, 

 Kom haal Hy Sy pêrels, 

 Al Sy pêrels, fraaie pêrels 

Vir Jesus se kroon. 


 Koortjie: 

Ja die kinder gesiggies 

 Soos die sterre se liggies, 

 Is die hemelse pêrels 

vir Jesus se kroon. 


 Vir die hemel, Vir die hemel 

Sal Hy hul versamel 

Al die skones en die blinkes 

 Vir Jesus se kroon. 


 Al die kinders, Al die kinders 

Vol liefde vir Jesus,

Is die pêrels, Kos'bre pêrels

vir Jesus se kroon.