Ons Sleutelpunte


Hoekom is ‘Pêrels vir Sy kroon’ reg vir jou kind?

Klein Groep Kwaliteit

Ons getal kleuters in die speelskool is beperk tot 6. Dit verseker intensiewe aandag, fokus op jou kind se individuele vlak van ontwikkeling en 'n mileue vir gekoesterde sosiale ontwikkeling.

Arbeidsterapeut
Onder leiding van Elle Pretorius, word 'n ouderdoms gepasde program toegepas, waar jou kind die voordeel van 'n 'fyn oog', en die implementering van terapeutiese beginsels kan geniet, om jou kind se optimale ontwikkeling te bereik.
Speel-speel leer

Die klem op spel, in ons program, kan nie sterker benadruk word nie. Kinders in die ouderdomsgroep van 4 - 5 ontwikkel / leer deur te speel.

Ontwikkelingsmylpale word behaal deur aktiwiteite op so 'n manier aan te bied dat kinders spel as medium / platvorm gebruik - GEEN akademiese scenarios nie.

Christelike Aanslag

Die speelskool is gebore uit 'n Roeping. Die grondslag, en die dag-tot-dag program is Christus-gesentreer. 

Trots Afrikaans

Ons is Afrikaans! 

Ons program is Afrikaans ! 

Ons literatuur en musiek is Afrikaans!


Vrolike 4 & 5 jariges!

Ons program is eklusief vir 4- en 5 jariges. 

Jou kind, 

en 'kind wees'

 is die fokus

Ouderdoms Spesifieke Curriculcum


In vandag se voorskoolse omgewing is hierdie 'n knelpunt, waar baie kleuters blootgetsel word aan premature druk om te ontwikkel en presteer bo hulle vlak van natuurlike ontwikkeling.

Dit en is een van ons speelskool se grootste dryfvere: Om vir jou kind 'n program aan te bied geskik vir die 4- en 5 jarige kleuter. 

Die doel is om jou kind te begelei tot die bereiking van sy/haar essensiele onwikkelings mylpale, sosialiserings vaardighede en 'menswees' - alles in 'n vriendelike, veilige, geen-druk milieue.

Beautiful toddler boy playing with construction blocks at kindergarten

Sosialisering

Omdat ons speelskool beperk is tot 6 kleuters, word die ideale omgewing geskep waar jou kleuter die basiese sosialiserings vaardighede kan ontdek en aanleer, sonder om oorweldig te voel.

In die kleingroep word sosialisering ook hand-aan-hand geimplimenteer met hulle vlak van groep spel. 


Sosialisering
Uniekheid


Kreatiwiteit = Uniekheid


Om 'n omgewing te skep waarin 'n kind die vrymoedigheid gegee word om te eksperimenteer, te eksploreer, en te skep - 

bied nie net die boustene van leer, ontwikkeling en vaardighede nie, maar ontluik jou kind se individualiteit en unieke karakter.

Om kreatief met medium om te gaan in 'n milieue waar die proses belangriker is as die eindresultaat is kardinaal.

Ons fokus is om elke dag vir jou kind so 'n omgewing te skep.Nader aan die natuur


Die voordele om kinders, veral in die 4- en 5 jarige ouderdomsgroep bewus, en lief te maak vir die natuur en hulle omgewing, is vanselfsprekend, maar om dit as 'n medium te kan gebruik in die ontwikkeling van vaardighede, en van die 'self' is legio.


Pêrels vir Sy kroon  is gebasseer teen die voet van Paarlberg, direk aangrensend tot die Paarlberg Natuurreservaat, op 'n 2ha perseel, in die skaduryke woonbuurt van 'Hoog en Droog'.

Hier word jou kind nie net nader aan die natuur gebring nie, maar word die natuurlike omgewing gebruik (soos in die 'ou dae'!) om die vele fassette van kindwees, en kinder ontwikkeling te bevorder.


Natuur